ინტეგრირებული სქემები (ICS)

ინტეგრალური მიკროსქემის არის ერთგვარი მიკრო-ელექტრონული მოწყობილობა ან კომპონენტი.